ผลงานทางวิชาการ

 form pic

 [ประกาศคณะฯ] หลักเกณฑ์อัตราการจ่ายเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

[ประกาศมหาวิทยาลัย] การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปี 2562

devops Research ความรู้ทั่วไปในการเขียนบทความวิจัย เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
published1  เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสาร
user ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการเขียนบทความวารสารนานาชาติ
order rule

K-Procedure การขอรับรางวัลผลงานทางวิชาการของคณะวิศวฯ

K-Procedure การขอรับรางวัลผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

FAQ

 

FAQs : ด้านผลงานทางวิชาการ

 

systemrangwan<<< เข้าสู่ระบบขอรับรางวัลคณะวิศวฯ

hrmis <<< เข้าสู่ระบบขอรับรางวัลของมหาวิทยาลัย

 aro<<<ตรวจสอบสถานะบทความที่เสนอขอรับรางวัลจาก ม.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณณัฐธยาน์ แก้วพิบูลย์ โทรศัพท์ : 0-7428-7081 , โทรภายใน 7081
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.