บุคลากร

บุคลากรงานวิจัยและนวัตกรรม

(Research & Innovation Staff)

 

tu12

 นางสาวแสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Miss Seangjan Pinkanjanarat
หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
Tel. 074 - 28-7097
โทรภายใน 7097
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Job Description 

 

 

 

nattaya ju

นางณัฐธยาน์ แก้วพิบูลย์
MRS. Natthaya Keawpiboon
นักวิชาการอุดมศึกษา
Tel. 074 - 28-7081
โทรภายใน 7081
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Job Description 

 นางสาวกนกวรรณ ศรีวิรัตน์
Miss Kanokwan Srivirat
นักวิชาการอุดมศึกษา
Tel. 074 - 28-7081
โทรภายใน 7081
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Job Description 

 

 

ภาระงานบุคลากรงานวิจัยและนวัตกรรม Click Icon

(Research & Innovation Staff Job description)