ติดต่อเรา

   
 

ติดต่อสำนักงานวิจัยและนวัตกรรม

อาคารสตางค์ (ข้างทางลาดระหว่างอาคารสตางค์และอาคารหัวหุ่น)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

ตู้ ปณ 2 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

90112

โทร. 0-7428-7081 , 0-7428-7097 โทรภายใน 7081,7097

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
   
   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------