ทีมวิจัยวิศวกรรมยานยนต์ 

ทีมวิจัยวิศวกรรมยานยนต์ ลักษณะงานวิจัยของทีมวิจัย วิจัยและพัฒนาระบบทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ ได้แก่ ระบบการควบคุมการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ระบบเชื้อเพลิงทางเลือก ระบบไอดีไอเสีย ระบบการขับเคลื่อนและระบบการถ่ายทอดกำลัง การวิเคราะห์และการประเมินสมรรถนะของเครื่องยนต์และยานยนต์