ทีมวิจัยการประมวลผลภาษามือและระบบหลายสื่ออัจฉริยะ

ทีมวิจัยการประมวลผลภาษามือและระบบหลายสื่ออัจฉริยะ เป็นงานวิจัยที่มีการนำเอาความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศไปใช้กับงานวิจัยด้านการสร้างระบบช่วยในการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางหู เช่น ระบบช่วยในการเรียนรู้ภาษาไทย ระบบช่วยในการเรียนรู้คณะศาสตร์ และระบช่วยในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น รวมถึงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทางหู นอกจากนี้ยังมีการนำความรุ้ด้านการประมวลภาษาธรรมชาติ (ข้อความ) การประมวลผลเสียงพูด และการประมวลผลภาพสำหรับการประยุกต์กับงานต่างๆ